CEE Energy
Innowacje | Finansowanie | Kadry | Zielona energia
customcolor_logo_transparent_background

Fundacja Innowacyjnego Przemysłu Energii Morskiej (OEIIF) jest organizacją pozarządową, której celem jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju innowacyjnego przemysłu dla morskich farm wiatrowych.

OEIIF współpracuje z administracją rządową i samorządową, małym i dużym przemysłem oraz uczelniami, aby wspólnie wpierać rozwój środowiska innowacyjnego i projektów badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na branżę morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Wartość pomysłu polega na jego wykorzystaniu

Image
Thomas Edison

Morska energetyka wiatrowatworzy nową polską gospodarkę

Naszą misją jest prowadzenie działań w następujących obszarach:

Inicjowanie i wspomaganie współpracy badawczo-rozwojowej z ośrodkami naukowymi o charakterze rozwojowym oraz innowacyjnym w dziedzinie nowych technologii, odnawialnych źródeł energii oraz w sektorze przedsiębiorstw

Tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój przemysłu energetyki morskiej

Podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń praktycznych poprzez działania edukacji społecznej w zakresie zagadnień związanych z przemysłem energetyki morskiej

Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii wytwarzania, przesyłu, magazynowania i wykorzystania energii na i z obszarów morskich

Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami sektora energetyki morskiej i przemysłu energetyki morskiej oraz ośrodkami naukowo-wdrożeniowymi, zwłaszcza w zakresie rozwoju i wdrażania innowacji

Działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

Wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska przed oddziaływaniem ze strony morskiego sektora energetycznego, w tym nowoczesnych i efektywnych systemów monitoringu środowiska i oddziaływań inwestycji morskich oraz innowacyjnych metod zarządzania działaniami minimalizującymi te oddziaływania

Image

Skontaktuj się z nami:

    Ewa Małek-Laska

    Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w administracji państwowej i organizacjach otoczenia biznesu. Doświadczenie we wdrażaniu projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.  

    Współorganizatorka Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej (BEIF), warsztatów, spotkań, webinariów dla przedstawicieli branży OZE, offshore i administracji.