CEE Energy
Innowacje | Finansowanie | Kadry | Zielona energia

Razem z naszymi klientami budujemy strategię pozyskiwania finansowania na konkretne projekty lub rozwój całych przedsiębiorstw, a potem sukcesywnie ją realizujemy. Krytycznie weryfikujemy założenia innowacyjnych przedsięwzięć tak, by mieć pewność, że są zgodne z oczekiwaniami rynku i w określonym czasie będą rentowne, a także spełnią wymagania instytucji udzielających dotacji lub inwestorów. 

W razie potrzeby współprojektujemy przedsięwzięcia z naszymi klientami i budujemy konsorcja w Polsce i zagranicą. Nie wahamy się sugerować modyfikacji i zmian założeń gotowych projektów, by były bardziej innowacyjne i „zielone” oraz lepiej wpisywały się w obecne trendy. 

Dbamy o łatwość wdrażania przedsięwzięć, które współtworzymy, dlatego poza weryfikacją merytoryczną i finansową, sprawdzeniem poziomu innowacyjności rozwiązania czy zweryfikowaniem jego wpływu na redukcję emisji gazów cieplarnianych oferujemy usługę HUMAN DUE DILLIGENCE. Kompetentny zespół to najlepszy gwarant SUKCESU!.

Wspólnie pozyskamy

Granty krajowe i międzynarodowe

Nowe kontrakty

Inwestorów

nowe partnerstwa biznesowe w kraju i zagranicą

Współpracujemy z firmami, których innowacyjne działania mają przybliżyć nas do zeroemisyjnej Europy.

Image

Skontaktuj się z nami:

    Karolina Piądłowska-Firlej

    Ekspert posiadający 15 lat doświadczenia w projektowaniu, wdrażaniu, ocenie i wyborze innowacyjnych projektów finansowanych z funduszy publicznych. 

    Prawnik, ekspert w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania w tym grantów krajowych i międzynarodowych, w szczególności dla spółek wdrażających innowacyjne „zielone” projekty. Doświadczenie projektowe zdobywała w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, EIT Climate-KIC.