CEE Energy
Innowacje | Finansowanie | Kadry | Zielona energia
customcolor_logo_transparent_background

Fundacja Innowacyjnego Przemysłu Energii Morskiej (OEIIF) jest organizacją pozarządową, której celem jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju innowacyjnego przemysłu dla morskich farm wiatrowych.

OEIIF współpracuje z administracją rządową i samorządową, małym i dużym przemysłem oraz uczelniami, aby wspólnie wpierać rozwój środowiska innowacyjnego i projektów badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na branżę morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

Projekty realizowane przez Fundację

Image
EOW2024-e1686052020403

EDU OFFSHORE WIND to wydarzenie, które przybliża przyszły rynek pracy w Morskiej Energetyce Wiatrowej w Polsce. Na targach spotkają się uczniowie szkół średnich, studenci z liderami sektora offshore z Polski i zagranicy.

Edukacyjne targi pracy EDU OFFSHORE WIND to coroczne wydarzenie, które jest poprzedzone programem edukacyjnym prowadzonym w szkołach ponadpodstawowych woj. pomorskiego.

I Edukacyjne Targi Kariery EDU OFFSHORE WIND odbyły się 14-15.03.2023 w hali AMBEREXPO w Gdańsku, kolejne wydarzenie jest planowane w terminie 5-6 marca 2024 w Gdańsku.

W roku 2023 odwiedzono 58 szkół wszystkich powiatów województwa pomorskiego, przeprowadzono 85 warsztatów oraz opublikowano 9 kompletnych lekcji na kanale YouTube.

„Jurajski potencjał energetyczny wiatru” to projekt, który ma na celu zwiększenie świadomości młodzieży z województwa śląskiego w tematyce morskiej energetyki wiatrowej.

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Głównym celem projektu jest organizacja warsztatów edukacyjnych z zakresu morskiej energetyki wiatrowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego.

Projekt „Jurajski potencjał energetyczny wiatru” ma na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat projektowania, budowy, eksploatacji morskich farm wiatrowych oraz ich wpływu na polski przemysł, gospodarkę i system elektroenergetyczny.

Wartość pomysłu polega na jego wykorzystaniu

Image
Thomas Edison
Image

Morska energetyka wiatrowa tworzy nową polską gospodarkę

Naszą misją jest prowadzenie działań w następujących obszarach:

Inicjowanie i wspomaganie współpracy badawczo-rozwojowej z ośrodkami naukowymi o charakterze rozwojowym oraz innowacyjnym w dziedzinie nowych technologii, odnawialnych źródeł energii oraz w sektorze przedsiębiorstw

Tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój przemysłu energetyki morskiej

Podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń praktycznych poprzez działania edukacji społecznej w zakresie zagadnień związanych z przemysłem energetyki morskiej

Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii wytwarzania, przesyłu, magazynowania i wykorzystania energii na i z obszarów morskich

Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami sektora energetyki morskiej i przemysłu energetyki morskiej oraz ośrodkami naukowo-wdrożeniowymi, zwłaszcza w zakresie rozwoju i wdrażania innowacji

Działania wspomagające rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

Image

Skontaktuj się z nami:

  Ewa Małek-Laska

  Ekonomistka z wieloletnim doświadczeniem w administracji państwowej i organizacjach otoczenia biznesu. Doświadczenie we wdrażaniu projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.  

  Współorganizatorka Bałtyckiego Forum Przemysłu Energetyki Morskiej (BEIF), warsztatów, spotkań, webinariów dla przedstawicieli branży OZE, offshore i administracji.

  Contact Icon03 B
  Nasz adres:

  Fundacja Innowacyjnego Przemysłu Energetyki Morskiej
  ul. Lęborska 3b
  80-386 Gdańsk

  tel. 660 781 416